Zaključeni Evropski projekti

TRIGS

Usposabljanje posameznikov za pridobivanje kompetenc pri premagovanje digitalnega stresa v obliki spletne aplikacije
Erasmus+

Začetek:
Konec:
1.10.2019
30.9.2021

@Home

Digitalna posvetovalnica za starše pri vzgoji in izobraževanju medijskih vsebin v obliki spletne aplikacije
Erasmus+

Začetek:
Konec:
1.10.2018
30.9.2020

Word Based Training

Usposabljanje na delovnem mestu – proces uspešnega prehoda na trg dela
Erasmus+

Začetek:
Konec:
1.9.2015
31.8.2017