Poslovne in upravne vede

Kjerkoli na svetu smo in karkoli počnemo, vse je povezano s poslovanjem podjetij. Ne glede na to, kam pogledamo ali na kakšen način si razlagamo svet – na koncu pridemo vedno na isti imenovalnik – gospodarstvo. V časih, ko javna uprava odpušča, gospodarstvo zaposluje.

Ni pa pomembno samo gospodarstvo, temveč tudi to, kako se posameznik počuti na svojem delovnem mestu in ali to zanj predstavlja izziv. Ni namreč hujšega kot je monotonost, ko pa moramo pri svojem delu uporabljati znanje, se pogosto izobraževati in naučeno uporabljati, pa lahko rečemo, da nam delo predstavlja izziv. Teh izzivov je v poklicih v gospodarstvu ogromno. Se jih upate lotiti?

Da bi lahko postali del uspešne ekipe v gospodarstvu, je potrebno imeti ustrezna znanja. Še posebej, če želite na svojem področju uspeti! Moramo se namreč zavedati, da je gospodarstvo izjemno širok pojem, ki nudi ogromno možnosti in kjer je dovolj prostora tudi za konkurenco. Zato se pridružite tistim, ki s svojim znanjem uspešno podirajo meje svojega poklica!


PCO ponuja sledeča izobraževanja:

Delo knjigovodje je urejanje knjigovodskih listin, plačil, kompenzacij in drugih računovodskih listin. To počne predvsem za podjetja, javne inštitucije, samostojne podjetnike itd. Njegovo glavno delo je pomoč računovodjem pri zbiranju, preverjanju in analizi finančnih podatkov.


Pogoji za pristop na tečaj NPK knjigovodja in posledično na izpit so:
 • Srednja poklicna izobrazba
Več informacij o izpitu NPK knjigovodja in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK knjigovodja / knjigovodkinja.

Računovodja je odgovorna oseba za pravilno vodenje poslovodskih knjig in izkazov podjetja. Na podlagi pridobljenih podatkov svetuje vodilnim, da se pravilno odločajo pri načrtovanju, oblikovanju strategij in doseganju ciljev podjetja. Pri svojem delu pa mora upoštevati veljavno zakonodajo, pravilnike in standarde.


Pogoji za pristop na tečaj NPK računovodja in posledično na izpit so:
 • Srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba
Več informacij o izpitu NPK računovodja in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK računovodja / računovodkinja

Področje prodaje nepremičnin je s strani države reguliran poklic, kar pomeni, da se lahko s prodajo nepremičnin ukvarja samo nekdo, ki ima licenco za nepremičninskega posrednika. Status nepremičninskega posrednika posameznik pridobi z vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov.


Pogoji za pridobite licence nepremičninskega posrednika so:
 • Opravljen izpit iz nacionalne poklicne kvalifikacije – posrednik / posrednica za nepremičnine
 • Izpolnjene preostale zahteve s strani Ministrstva za okolje in prostor – LICENCA
Pogoji za pristop na NPK nepremičninski posrednik so:
 • Višješolska strokovna izobrazba
 • Srednja strokovna izobrazba in izpolnjeni dodatni pogoji s strani ministrstva za okolje in prostor – bolj podrobno obrazloženi v PDF zloženki
Več informacij o izpitu NPK nepremičninski posrednik in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK nepremičninski posrednik / posrednica.

V poslovnem svetu so projekti in projektni pristop pri delu že vsakdanja obveza. Vodja projektne naloge mora biti kos izzivom, ki jih projekti pripeljejo s seboj. Speljati projekt od začetka do konca je izziv, ki so mu dorasli le redki, predvsem, da se projekt pravilno, v časovnem roku in znotraj proračuna izpelje.


Pogoji za pristop na tečaj NPK vodja projektne naloge in posledično na izpit so:
 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja projektov ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj na področju vodenja projektov ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj na področju vodenja projektov.
Več informacij o izpitu NPK vodja projektna naloge in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK vodja projektna naloge.

V poslovnem svetu so projekti in projektni pristop pri delu že vsakdanja obveza. Zahteve, ki jih s seboj pripeljejo projekti so ogromne, predvsem za vodjo projekta. Vodenje večjega števila delovnih timov, ogromni proračunski zneski, zakonske določbe in vse ostale stvari, ki jih je potrebno upoštevati v vseh fazah projekta.


Pogoji za pristop na tečaj NPK vodja projekta in posledično na izpit so:
 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.
Več informacij o izpitu NPK vodja projekta in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK vodja projekta.

Asistent v mednarodnem poslovanju se ukvarja predvsem s trgovino na debelo in drobno. Posameznik mora obvladati kakovostno in uspešno delo v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi mednarodnimi poslovnimi običaji, kakor tudi izvajati aktivnosti v zvezi s predprodajo, z nakupom, s prodajo in poprodajo projekta/storitve/izdelka na mednarodnem trgu.


Pogoji za pristop na tečaj / izpit nacionalne poklicne kvalifikacije asistent v mednarodnem poslovanju so:
 • srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri oz. srednja splošna izobrazba.
Več informacij o izpitu NPK asistent v mednarodnem poslovanju in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK asistent / asistentka v mednarodnem poslovanju.

Termini izobraževanj

Vsa izobraževanja se pričnejo:

 • konec septembra, pričetek oktobra in
 • konec januarja, pričetek februarja.

Vpisi na tečaje potekajo preko celotnega leta in ko se zbere zadostno število kandidatov za posamezen tečaj, ga pričnemo izvajati tudi znotraj šolskega leta.


NPK-jev sploh nisem poznala. Svetovalka na ZRSZ mi povedala za možnosti za prekvalifikacijo. Zaradi izobrazbe, sem se odločila za knjigovodenje. Le to mi je odprlo vrata iz proizvodnega traka v pisarno.

Nika F., 34

Za NPK vodja projektne naloge sem se odločil, ker sem že toliko delal na projektih pod različnimi vodji in vedno se mi je zdelo, da bi jaz to tudi zmogel. Pred kratkim sem dobil tudi svoj prvi manjši projekt. Predavanja so mi zelo pomagala, da sem izluščil najpomembnejše za vodenje. Ostalo sem že znal prej. Hvala PCO.

Ervin H., 32

Kakovostni predavatelji, fleksibilni termini in predvsem ZELO MALE SKUPINE. Luštno je bilo pri vas.

Anamarija J., 29

NPK Knjigovodkinja in računovodkinja

NPK Teletržnik / teletržnica

NPK Vodja projekta