Turizem, hotelirstvo in gostinstvo

Avanturist in turist... Lepo se sliši, potovati ali živeti v tujini in pri tem še zaslužiti dohodek, ki omogoča lepše življenje. Zakaj pa ne?! Če imate smisel za delo z ljudmi, je to lahko eden najlepših poklicev.

Vendar pozor: Delate, ko so drugi prosti! A če vam delo predstavlja užitek, to nikoli ni problem!

Poklici v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu so eni najbolj perspektivnih, ker jih lahko opravljamo tudi kjerkoli v tujini in pri tem spoznavamo sebe in druge kulture. Prav tako pa na podlagi mednarodnih izkušenj lažje prehajamo med kraji. Za fleksibilne ljudi se delo najde povsod. Ali želite postati avanturist?

PCO ponuja sledeča izobraževanja:

Turistični animator na turistični destinaciji skrbi za dobro voljo in počutje turistov. Njegovo delo obsega različne vrste animacije, odvisno od vrste gostov. Med najbolj običajnimi delovnimi nalogami animatorja so organizacija, priprava prostora, sprejem gostov, dnevne in večerne animacije, športne aktivnosti ter posebni tematski dogodki.


Pogoji za pristop na tečaj / izpit nacionalne poklicne kvalifikacije turistični animator so:
 • znanja srednje splošne ali strokovne šole
 • potrdilo mentorja o opravljenih najmanj 200 urah praktičnega dela s področja turistične animacije.
Več informacij o izpitu NPK turistični animator in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK turistični animator / animatorka.

Nacionalna poklicna kvalifikacija menedžer turistične agencije povzema skupek organizacijskih znanj, povezanih s poznavanjem pravnih, kadrovskih in organizacijskih vsebin. Posameznik mora pri svojem delu poznati vrsto mehkih veščin in vrsto organizacijskih značilnosti pri poslovanju. Poseben poudarek pa dati funkciji bookinga in prodaji vozovnic.


Pogoji za pristop na tečaj / izpit nacionalne poklicne kvalifikacije menedžer turistične agencije so:
 • srednja splošna ali strokovna izobrazba
 • 5 let delovnih izkušenj iz področja turizma.
Več informacij o izpitu NPK menedžer turistične agencije in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK menedžer / menedžerka turistične agencije.

Nacionalna poklicna kvalifikacija menedžer manjšega hotela povzema skupek znanj, ki jih mora imeti posameznik, da lahko vodi in organizira delo manjšega hotelskega obrata. Pri tem gre predvsem za poslovodska in kadrovska znanja, ter operativni menedžment, uspešnost poslovanje hotela idr., da v hotelu vse nemoteno.


Pogoji za pristop na tečaj / izpit nacionalne poklicne kvalifikacije menedžer manjšega hotela so:
 • srednja splošna ali strokovna izobrazba
 • 5 let delovnih izkušenj na področju namestitvenih obratov.
Več informacij o izpitu NPK menedžer manjšega hotela in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK menedžer / menedžerka manjšega hotela.

Turistični informator se ukvarja predvsem s trženjem turistične destinacije. Osnovna dejavnost je predstavljanje lokalne skupnosti, regije ali države. Pri tem večinoma komunicira s strankami in drugimi javnostmi, da čim bolj učinkovito in uspešno predstavi svojo destinacijo in posledično spodbudi obisk te.


Pogoji za pristop na tečaj / izpit nacionalne poklicne kvalifikacije turistični informator so:
 • znanja srednje splošne ali strokovne šole,
 • znanje 1 tujega jezika na višji ravni,
 • znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni.
Več informacij o izpitu NPK turistični informator in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki – NPK turistični informator / informatorka.

Vodja hotelske recepcije koordinira in vodi delo na hotelski recepciji. K njegovim nalogam spadajo predvsem optimalna razporeditev del glede na potrebe delovnega proces. Pri tem je pozoren na optimalno razporeditev sob, sprejem in opravljanje storitev za goste ter organizacija dela. S kolegi opravlja tudi svetovalno dejavnost o možnih aktivnostih.


Pogoji za pristop na tečaj / izpit nacionalne poklicne kvalifikacije vodja hotelske recepcije so:
 • srednja splošna ali strokovna izobrazba,
 • 5 let delovnih izkušenj is področja hotelirstva.
Več informacij o izpitu NPK vodja hotelske recepcije in tečaju v Kopru, Ljubljani in Radljah ob Dravi lahko najdete v PDF zloženki - NPK vodja hotelske recepcije.

Termini izobraževanj

Vsa izobraževanja se pričnejo:

 • konec septembra, pričetek oktobra in
 • konec januarja, pričetek februarja.

Vpisi na tečaje potekajo preko celotnega leta in ko se zbere zadostno število kandidatov za posamezen tečaj, ga pričnemo izvajati tudi znotraj šolskega leta.


Od decembra naprej bodo na voljo tudi sledeči NPK-ji:

 • Pomočnik/ica kuharja
 • Pomočnik/ica natakarja
 • Hotelski gospodinjec/a
 • Sobar/ica
 • Nadzornik/ica sob
 • Dietni kuhar/ica
 • Barman/ka
 • Vinski svetovalec/ka
 • Svetovalec/ka sirov
 • Vodja cateringa
 • Food and beverage menedžer (strokovni svetovalec za hrano in pijačo)

Mnenja tečajnikov

Turistična izobraževanja so naporna in zahtevajo celotnega človeka. A ker smo na to bili opozorjeni že na začetku ni bilo težko organizirati časa. Predavatelji pa se vidi, da imajo kilometrino v svojem delu.

Tilen N., 28

Odlično je bilo! Hvala za tako dobro speljan NPK animator. Vsi smo se zabavali, se ogromno naučili in preko poletja nas vse čaka delo v animacijskih klubih – boljše ne more biti. Plesni tečaj in poslikav teles ne bom nikoli pozabila.

Katarina F., 21

NPK animator – ZAKON! Dobra družba, odlični animatorji učitelji, veliko zabave.

Tan G., 23

NPK Turistični informator / turistična informatorka

NPK Turistični animator / turistična animatorka

NPK Krupje / krupjejka