Zasebno varovanje

Poklici v zasebnem varovanju so vse bolj prisotni in vse bolj iskani. Naj bo varnostnik v trgovini, osebni stražar ali menedžer vsak ima zelo pomembno vlogo, varovati nas in naše premoženje.

Področje zasebnega varovanja je eno najbolj reguliranih NPK izobraževanj in potrjevanj v Sloveniji. Posameznik, ki želi opravljati poklic na tem področju, mora obvezno izpolnjevati vse zahteve poklicnega standarda in opraviti NPK izpit.

Področje zasebnega varovanja ponuja ogromno možnosti in različnih poklicev, za katera pa je potrebno biti strokovno podkovan, da se jih lahko opravlja. V PCO-ju skupaj z Zasebno šolo za varnostno izobraževanje Čas ponujamo izobraževanja za naslednje NPK-je:

V sodelovanju z:

ČAS

Pri izobraževanju in izpitih NPK iz zasebnega varovanja sodelujemo z ČAS – Zasebno šolo za varnostno izobraževanja d.o.o. Znotraj podjetja izobražujejo tako NPK-je, kakor srednješolsko izobraževanje.

V kolikor bo zadostno število prijavljenih na različne tečaje, bomo tudi na obali organizirali le te. Predvsem bi vam radi predstavili sledeče tečaje:

  • Občinski redar
  • Varovanje premoženja

V kolikor pa želite pridobiti izobrazbo na nivoju srednje šole, pa se lahko vpišete tudi na:

  • TEHNIK VAROVANJA (SSI in PTI)

NPK Varnostnik / varnostnica

NPK Varnostni menedžer / varnostna menedžerka