Trening asertivnosti (učinkovito podajanje stališč in kritik ter odziv nanje)

Asertivnost pomeni učinkovito izmenjavo naših misli in občutkov v socialnih situacijah, na način, ki tudi upošteva in dopušča mnenje drugih. Takšno spoznavanje obenem predstavlja ključ do zadovoljstva v medosebnih odnosih, kjer si asertivni ljudje krepijo samozaupanje in zadovoljstvo. Asertivnost je izraz, ki poleg zaupanja v svoje sposobnosti in spoštovanja samega sebe, pomeni predvsem učinkovito komunikacijo. S takšno komunikacijo se uspešno soočamo s še tako neprijetnimi vsakdanjimi situacijami, prav tako pa se naučimo uspešno, vztrajno in odločno zagovarjati svoje pravice ter izraziti občutke nasprotniku, če nas žali ali je verbalno agresiven.

Vsebina programa

V programu "Trening asertivnosti" smo predvideli komunikacijski trening z vidika razvijanja medosebnih kompetenc, ki bodo udeležencem omogočile uspešnejšo reintegracijo v običajno okolje po prestani zaporni kazni in s tem znižale verjetnost povratništva. Vsebina:

 • razvijanje pozitivne psihološke klime in pozitivne skupinske dinamike,
 • komunikacija, cilji komunikacije, komunikacijski model,
 • verbalna in neverbalna komunikacija,
 • elementi pozitivne komunikacije,
 • komunikacija v odnosu do državnih institucij,
 • prepoznavanje lastnih čustev in čustev drugih,
 • izražanje lastnih čustev,
 • odgovornost do sebe in drugih,
 • komunikacijski šumi,
 • konflikti in konstruktivno reševanje konfliktnih situacij,
 • pasivni, agresivni, asertivni odziv na konfliktno situacijo,
 • asertivnost v medosebnih odnosih, asertivnost v odnosu do sebe,
 • spoznavanje in razvoj asertivnih vzorcev vedenja.

Cilji programa

Cilj izobraževalnega programa je oblikovati konstruktivne vedenjske odzive ter razvijanje socialnih in komunikacijskih spretnosti – bolje povedano – udeležence naučiti na družbeno sprejemljiv način izraziti svoje občutke, se postaviti za svoje pravice, dobiti tisto, kar želijo, odprto deliti svoja prepričanja in stališča, direktivno z obzirom in spoštovanjem do drugih. Udeleženci bodo poznali in znali uporabljati elemente pozitivne medosebne komunikacije v vsakdanjih življenjskih situacijah. Udeleženci se bodo naučili razlikovati med pasivnim, agresivnim in asertivnim odzivom na konkretnih primerih.

KDAJ: trening se odvija od oktobra do konca novembra.

LITERATURA: skripta in praktični primeri.

POTEK: trening asertivnosti bo potekal terminsko po sklopih, glede na posamezna področja.

OPOMBA: kandidati bodo opravljali in pripravljali praktične izdelke. Zaradi tega je priporočljiva stalna prisotnost.

OBSEG: 45 ur 

CENA: 300 € (brez vključenega DDV) za plačilo: 366 €

PRIJAVA: do konca septembra in do konca januarja