Razvoj kompetenc, načrtovanje in vodenje kariere ter zasebnega življenja

V delavnici se bomo srečali z naslednjimi tematikami:

  • kompetence, veščine in spretnosti, ki jih moramo razvijati za uspešno in učinkovito opravljanje delovnih nalog,
  • načrtovanje in vodenje kariere na podlagi že pridobljenih znanj,
  • metode in modeli usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja posameznika.

KDAJ: delavnica bo v mesecu septembru in januarju.

LITERATURA: skripta in navedbe vaj s primeri.

POTEK: delavnice so razdeljene v 4 sklope. V vsakem sklopu se obravnava eno temo. Na podlagi tega se izvedejo posamezne tehnike razvoja kompetenc.

OPOMBA: za učinkovito uporabo tehnik priporočamo udeležencem, da se udeležijo vseh srečanj.

OBSEG: 6 ur  

CENA: 37 € (brez vključenega DDV) za plačilo: 45 €

PRIJAVA: do konca septembra in do konca januarja