Stres, moj sovražnik in prijatelj

V delavnici se bomo srečali z naslednjimi tematikami:

  • stres in njegovi opozorilni znaki,
  • vpliv stresa na naše zdravje in zaznavanje sveta,
  • upravljanje s svojo energijo,
  • tehnike sproščanja v stresnih situacijah,
  • individualni načrt upravljanja s stresom.

KDAJ: delavnica bo v mesecu septembru in januarju.

LITERATURA: skripta in navedbe vaj s primeri.

POTEK: delavnice so razdeljene v 4 sklope. V vsakem sklopu se obravnava eno temo. Na podlagi tega se izvedejo posamezne tehnike sproščanja.

OPOMBA: za učinkovito uporabo tehnik priporočamo udeležencem, da se udeležijo vseh srečanj.

OBSEG: 8 ur  

CENA: 45 € (brez vključenega DDV) za plačilo: 55 €

PRIJAVA: do konca septembra in do konca januarja