Vzgoja otroka

Kako z otrokom skozi vse faze brez živčnega zloma!

Nekaj najlepšega kar se nam lahko zgodi je končno privekalo na svet! Naše srce, naše zlato, naše največje bogastvo. Kaj pa zdaj? Otroka želimo vzgojiti, mu nuditi najboljše in hkrati poskrbeti za njegov najboljši razvoj skozi celo življenje. Pa to sploh gre?

Ja, to gre, bolj kot si lahko mislite. Predvsem pa z veliko vztrajnosti, potrpežljivosti in pravilnimi smernicami lahko iz našega otroka naredimo samostojno osebnost, ki bo že v rani mladosti sposobna kritičnega in konstruktivnega razmišljanja. Tudi skozi obdobje pubertete.

Znotraj 3 mesečnega tečaja, se enkrat tedensko skozi predavanja:

  • Najprej dotaknemo teme vzgoja otroka in smernice, ki jih kot starši želite ubrati zanj. Kako te smernice vpeljati in kako jih vzdrževati.
  • V nadaljevanju gremo skozi otroške faze in kaj lahko znotraj teh pričakujemo in kako znake prepoznamo. Kaj narediti v posamezni fazi in kako jo čim bolj uspešno "preživimo".
  • Nadaljevali bomo z enim večjih problemov - šolo, ki nas spremlja vsaj 12 let našega življenja, če ne več, kaj je učenje, kaj so ocene in kako pomagati otroku.
  • Ne smemo pozabiti niti sodobnih medijev, ljubezni, drog.
  • Smo končali? NE še zdaleč ne, je še vrsta tematik, ki se jih bo potrebno, med samim seminarjem, dotakniti in seveda predelati.

Pri vzgoji otroka ni univerzalnega recepta, saj ni niti en otrok enak drugemu, kakor tu mi nismo.

PRIPOROČLJIVO ZA: vse starše.

PREDAVATELJI: vrsta predavateljev, ki se dotakne posameznega področja
Vsi predavatelji delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok, poznajo primere iz prakse in lahko bistveno boljše tudi svetujejo staršem, saj prehajajo z vrsto otrok skozi vse te faze in jim in njihovim staršem pri tem pomagajo.

KDAJ: 1x tedensko v popoldanskem času, posamezno srečanje traja 2,5 ure.

LITERATURA: skripta in praktični primeri.

PRIČETEK: oktobra, februarja in maja

OBSEG: 30 ur  

CENA: 280 € (brez vključenega DDV) za plačilo: 342 €

PRIJAVA: do zapolnitve skupine

OPOMBA: Starše prosimo, da ob prijave navedejo starost otroka in morebitne težave, ki jih z otrokom že imajo. V kolikor bo zadostno število prijav, bomo starše razvrstili po starosti otrok v skupine.