Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja Poklicnega centra Obala so v skladu z zakonodajo, ki ureja področje izobraževanja. Pri tem se za področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) upošteva sledeča zakonodaja:

  • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09)
  • Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 27/2010)
  • Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 37/2010)
  • Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/2010)
  • Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – certifikatu (Uradni list RS, št. 97/03 in 57/07)
  • Zakon o izobraževanju odraslih
  • Zakon o gimnazijah
  • Pravilnik o maturi
  • Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (Uradni list RS, št. 06/06 in 38/07)

Pri pripravah in izvedbi NPK-jev se držimo strogo predpisanih obveznosti, ki jih moramo na podlagi zakonodaje izpolniti, zato od vsakega kandidata zahtevamo vso potrebno dokumentacijo in druga potrdila ali dokazila. V kolikor nam jih kandidati ne dostavijo, ne odgovarjamo za postopek in izvedbo preverjanja in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.

V kolikor kandidati niso poravnali vseh svojih obveznosti do izvajalca, si ta lahko vzame pravico, da kandidatov ne prijavi na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.