Zavarovalne storitve

Na predavanjih se bomo srečali z naslednjimi tematikami:

  • zavarovalna ekonomika,
  • vrste zavarovanj,
  • temeljni pojmi v zavarovalništvu,
  • davčni vidiki pri zavarovanjih,
  • etika in poslovno komuniciranje v zavarovalništvu.

KDAJ: delavnica se odvija v septembru in januarju.

LITERATURA: skripta in navedbe vaj s primeri.

POTEK: predavanja potekajo 2 dni. Znotraj le-teh se razdelajo posamezne tematike, ki so pomembne za posamezna področja zavarovalnih storitev.

OBSEG: 8 ur 

CENA: 95 € (brez vključenega DDV) za plačilo: 116 €

PRIJAVA: do konca septembra in do konca januarja