Strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja (priprave)

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Pravilnik pravi: Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravljajo pripravniki, ki opravljajo pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: pripravniki), in drugi strokovni delavci, ki v vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo (v nadaljnjem besedilu: drugi strokovni delavci).

Seminar za priprave na strokovni izpit za strokovne delavce obsega:

  • 4 ure predavanj s področja: USTAVA,
  • 8 ur predavanj s področja: EVROPSKO PRAVO,
  • 8 ur predavanj s področja: PREDPISI IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
  • 12 ur predavanj s področja: SLOVENSKI JEZIK.

PREDAVANJA: petek popoldne in sobota dopoldne

PREDAVATELJI: pravnik, slavistka, strokovnjak iz prakse

LITERATURA: tečajniki prejmejo vso potrebno literaturo za strokovni izpit v obliki skripte in prosojnic

LOKACIJA: IzolaCENA: 192 €PRIJAVA: do konca septembra in do konca januarja
PREDAVANJA POTEKAJO V OKTOBRU!