Vseživljenska karierna orientacija

Na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Ur. list RS, št. 80/2010) je določeno izvajanje strokovnih izpitov za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja dela. S sprejetjem Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Ur. list RS, št. 15/2014) je Zavod za zaposlovanje strokovne izpite pričel tudi izvajati.

Kandidati lahko pristopijo k izobraževanjem za tri različne sklope (od navedenih izvajamo priprave samo za prva sklopa):

  • 1. za storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanje zaposlitve zaposlenega delavca,priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka,
  • 2. za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku,
  • 3. za nadzornika v službi za nadzor Zavoda za zaposlovanje.

Izpiti

Izpiti potekajo na sedežu Zavoda za zaposlovanje v Ljubljani.

Seminar za priprave na strokovni izpit za strokovne delavce je sestavljen iz prvega in drugega sklopa:

  • 5 ure predavanj s področja: TRG DELA IN DEJAVNOST ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE,
  • 15 ur predavanj s področja: MATERIALNI PREDPISI,
  • 5 ur predavanj s področja: ZAPOSLOVANJE IN VSEŽIVLJENSKA KARIERNA ORIENTACIJA,
  • 5 ur predavanj s področja: ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI IN AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
  • 5 ur predavanj s področja: OSNOVE PISARNIŠKEGA POSLOVANJE IN VARNOST POSLOVANJA

Predavanja: termini v popoldanskem času, po dogovoru
Predavatelji: pravnik, strokovnjak iz prakse
Literatura: tečajniki prejmejo vso potrebno literaturo za strokovni izpit v obliki skripte in prosojnic
Lokacija: Izola
Cena: 235,00 € (192,60 + DDV)
Prijava: do zapolnitve skupine