Zakon o upravnem postopku

Zakon o upravnem postopku določa, da osebe, ki želijo opravljati določena dela, vezana na upravni postopek, morajo imeti opravljen izpit iz upravnega postopka. Marsikatero delovno mesto namreč že pred nastopom dela predpisuje, da mora posameznik imeti opravljen izpit 1. ali 2. stopnje.

Tako velja, da mora oseba opraviti izpit iz prve stopnje za:

 • vodenje postopkov na prvi stopnji,
 • odločanje v enostavnih upravnih zadevah iz 3. člena Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13)
 • ter vodenje in odločanje v postopkih upravne izvršbe.

Tako velja, da mora oseba opraviti izpit iz druge stopnje za:

 • vodenje in odločanje v upravnih zadevah.

Izpit

Izpit poteka na sedežu Ministrstva za javno upravo v Ljubljani.
V letu 2016 so predpisani naslednji roki za izpit (okvirni termini podani na spletni strani Ministrstva za javno upravo):

 • 20. november 2017
 • 27. november 2017
 • 28. november 2017
 • 12. december 2017
 • 13. december 2017
 • 14. december 2017

Seminar za priprave na strokovni izpit za strokovne delavce je sestavljen iz prvega in drugega sklopa:

 • 10 ur predavanj s področja: ZAKON O SPOLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU,
 • 7 ur predavanj s področja: ZAKON O UPRAVNEM SPORU,
 • 4 ur predavanj s področja: SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK,
 • 4 ur predavanj s področja: UPRAVNI SPOR.

Predavanja: termini v popoldanskem času, po dogovoru
Predavatelji: pravnik, strokovnjak iz prakse
Literatura: tečajniki prejmejo vso potrebno literaturo za strokovni izpit v obliki skripte in prosojnic
Lokacija: Koper
Cena: 180,00 € (147,50 + DDV)
Prijava: do 30. 9. 2017 oz. do zapolnitve skupine