Angleščina

Začetni in nadaljevalni nivo, specialisti za delo v tujini


"Welcome! English is spoken all over the world. How did English become the world’s most widely spoken language?"

"Dobrodošli! Angleščina se govori po celem svetu. Kako je angleščina postala svetovno najbolj razširjen jezik?"


Kjerkoli po sveto smo, dandanes govori angleščino okoli 1,8 milijarde ljudi. Že ta številka nas opozori na dejstvo, da je to jezik, ki ga ne smemo zanemariti. Tako se že kot otroci z njim srečujemo in skozi odrasla in zrela leta samo še dopolnjujemo in uporabljamo.

Angleščino učimo:

  • Na vseh nivojih.
  • Za vse izpite, za katere se odločite.

Pri nas imamo vrsto gradiv, ki jih pridobimo direktno iz Velike Britanije in drugih izobraževalnih organizacij, kjer poučujejo angleški jezik.

Enkrat mesečno organiziramo tudi srečanje z native speakerjem, kjer lahko izpilite kakovost znanja jezika in predvsem »odvežete« jeziček in pričnete govoriti.


Posebnost v PCO – Izobraževanje angleščine v tujini

Enkrat letno s pedagogi angleškega jezika organiziramo tabor angleščine, kjer v sodelovanju s mednarodnimi izobraževalnimi inštitucijami pripeljemo v Koper native speakerje iz bližnje okolice. V enotedenskem taboru, ki poteka v popoldanskem času ste se prisiljeni se soočiti in komunicirati v angleškem jeziku..

V letu 2016/2017 predvidevamo te delavnice ponoviti ob sledečih terminih:

V letu 2016/2017 predvidevamo tabor ponoviti konec marca. V kolikor se nam želite pridružiti in z angleškimi učitelji spoznavati in poglobiti znanje jezika, Vas prosimo, da se prijavite na obveščanje o tujih jezikih, kjer bomo konec novembra podali točne informacije.


Mnenja tečajnikov

I can do it! Yes, I can… Končno se znam pravilno pogajati v angleščini in predvsem ni več problem sestankovati z tujcem. Hitro in učinkovito ste me pripravili na to.

Alex R., 52

Včasih, ko smo delovali samo z italijani in angleščina ni bila pomembna, je bilo enostavno, zdaj smo pa mednarodno širše zastavljeni. Specialistična predavanja s področja gradbeništva so nam hitro pomagala pri komunikaciji s tujci.

Janez H., 48


Zakaj angleščina?

Nekaj prispevkov o pomenu angleščine za Slovence si lahko ogledate na sledečih povezavah:

http://blog.esl-languages.com/blog/learn-languages/english/english-language-global-number-one/
http://filternet.si/dd/clanki/znanje-tujih-jezikov-ti-olajsa-iskanje-zaposlitve/
https://sites.google.com/a/os-majsperk.si/english-classroom/tips-for-learning-english-nasveti-za-ucenje-anglescine