Italijanščina

Začetni in nadaljevalni nivo, specialisti za delo v tujini


"Buon giorno! Come stai? andiamo a prendere un caffè?"

"Dober dan! Kako ste? Gremo na eno kavico?"


Jezik ljubezni, kulinarike, užitkov in naših sosedov. Jezik, ki so ga govorili svetovni poeti in ki še dandanes navdihuje ljudi in umetnike. Na obalnem območju pa tudi jezik, brez katerega težko shajamo in ga moramo v vsakdanjem življenju.

Italijanščino učimo:

  • Na vseh nivojih.
  • Za vse izpite, za katere se odločite.

Enkrat mesečno organiziramo tudi srečanje z t.i. »native speakerjem«, gospo, ki ji je italijanščina materni jezik. Ta vam pomaga skozi pogovor in vas vodi pri izgovorjavi, s tem pa premaga tremo pred govorjenjem.


Posebnost v PCO – Izobraževanje italijanščine v letnem taboru

Dvakrat letno s pedagogi italijanskega jezika obiščemo Italijo. V enotedenskih delavnicah se tečajniki soočijo z realnim okoljem in v Italijo opravljajo vrsto nalog, katerih namen je utrjevanje znanja.

V letu 2016/2017 predvidevamo te delavnice ponoviti ob sledečih terminih:

  • od 30. do 6. februarja
  • od 5. do 11. junija

Delavnice bodo potekale v manjšem mestu v bližini Udin.

V kolikor se nam želite pridružiti in s talijanskimi učitelji spoznavati in poglobiti znanje jezika, Vas prosimo, da se prijavite na obveščanje o tujih jezikih, kjer bomo v januarju podali točne informacije.


Mnenja tečajnikov

Sem priseljenka s koroške in v službi italijanščino resnično potrebujem. Ko sem pričela s tečajem je bil moj način pogovora v italijanščini omejen na roke in noge. Zdaj naše goste razumem in znam tudi kaj nazaj povedati.

Barbara Ž., 46

Nikoli si nisem mislil, da bom šel na tečaj italijanščine. Predvsem, ker je bila zame nepomembna in neobvezna v šoli. Zdaj kot maser pa sem dobil delo v Italiji in sem moral začeti vse znova. Je pa veliko lažje sedaj, ko lahko po tečaju osvojeno znanje v službi uporabim.Sedaj je veliko lažje, saj na tečaju osvojeno znanje v službi takoj uporabim.

Romeo L., 25